Συνθετικές φυλλωσιές, διακοσμητικοί φράχτες , φυλλωσιά με πλέγμα λεπτοκαριάς , φράχτης χόρτο τιμη , τιμες , φυλλωσιά κισός, φυλλωσιά προύνος, φυλλωσιά με καλαμωτή.

istanbul travestileri
travesti
ankara travestileri
izmir travestileri